Kamis, 22 Mei 2008

Free Attunements for Reiki

Following are the Reiki Varians available for you to choose for attunements :

1. Kundalini Reiki
2. Pusaka/Prime Reiki
3. Gold Reiki
4. Imara Reiki

Wramest Regards,

Rabu, 21 Mei 2008

Welcome

Welcome to Free Attunements Blog:)